Technische ontwikkelingen

Momenteel zijn er tal van ICT-ontwikkelingen gaande die raken aan het iRIS. Zo is er de Open Raadsinformatie, waarmee nu een 100-tal gemeenten hun RIS als open data beschikbaar stellen en Common Ground, dat een universele basisstructuur ontwikkelt voor het toegankelijk maken van vele decentrale datasets.

Algemeen

Conceptueel datamodel op Wikipedia

Open Raadsinformatie

Projectinfo

API's

Common Ground

NLX