Technische ontwikkelingen

Momenteel zijn er tal van ICT-ontwikkelingen gaande die raken aan het iRIS. Zo is er de Open Raadsinformatie, waarmee nu een 100-tal gemeenten hun RIS als open data beschikbaar stellen en Common Ground, dat een universele basisstructuur ontwikkelt voor het toegankelijk maken van vele decentrale datasets.

(Download als Markdown document)

Open Raadsinformatie

Projectinfo

API's

 • Documentatie Open Raadsinformatie Documentation 0.1
  Beschrijving van de huidige API voor Open Raadsinformatie, wordt opgevolgd door de Open Raads Informatie API 1.0
 • Open Raads Informatie API 1.0
  Documentatie voor nieuwe API Open RaadsInformatie (berichtenstandaard) op Swaggerhub, van VNG-Realisatie - Johan Boer
 • API Omgevingswet
  API- en URI-strategie nieuwe Omgevingsloket
 • Kennisplatform API's
  Een platform waarin Geonovum samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster kijken naar strategische en tactische vraagstukken rond het ontwikkelen van API's door de overheid en gebruik van deze APIs buiten en binnen de overheid.

Common Ground

NLX