Technische ontwikkelingen

Momenteel zijn er tal van ICT-ontwikkelingen gaande die raken aan het iRIS. Zo is er de Open Raadsinformatie, waarmee nu een 100-tal gemeenten hun RIS als open data beschikbaar stellen en Common Ground, dat een universele basisstructuur ontwikkelt voor het toegankelijk maken van vele decentrale datasets. Ook het concept van de Plus 1-gemeente (en Plus 1-raad?) geeft impulsen aan vernieuwing. Verder is de Omgevingswet een belangrijk item.

Structuur en systeemdenken

Open Raadsinformatie

+1-gemeente, SamenOrganiseren, Actieplan Digitale Overheid

Onder de paraplu van Samen Organiseren heeft ook de VNG een visie op de gemeente van de toekomst ontwikkeld. Uitgangspunt is de vraag: stel dat je een gemeentelijke organisatie van de grond af mocht opbouwen, hoe zou die er dan uitzien? Het antwoord is de Plus 1-gemeente, gelanceerd tijdens het Congres Digitale Agenda 2020 van 2017. 

Common Ground

Common Ground is een ontwerp en een veranderstrategie voor een nieuwe gemeenschappelijke gemeentelijke informatievoorziening. Deze maakt het mogelijk om de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering snel en flexibel te moderniseren.

API's

    NLX

    Omgevingswet