Bewonersagenda 2018 - een nieuw initiatief van iRaad

Op de bijeenkomst van Democratic Challenge van 21 maart 2017 in Utrecht werd door Bert Blase vanuit CodeOranje het idee gelanceerd voor een “bewonersagenda”: de wensen en verwachtingen van de lokale samenleving richting de lokale overheid.
Hiermee is een belangrijke vernieuwing mogelijk, doordat het in sterke mate richting geeft aan de uiteindelijke beleidsagenda en het uitvoeringsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022.

Concreet verbinden raad en samenleving

Voor raadsleden is deze informatie-uitwisseling met bewoners, bedrijven en instellingen van groot belang. Daarom start iRaad een concreet project: Bewonersagenda 2018 (BA2018). Daarmee kunnen raadsleden snel, eenvoudig en op grote schaal de ideeën in de samenleving verzamelen, ordenen en gebruiken als input voor de raadsverkiezing van 2018. Maar ook bewonersorganisaties zelf kunnen het initiatief nemen om de ideeën in de stad compact aan te bieden aan de politieke partijen.

De agenda van bewoners als input

De Bewonersagenda 2018 (BA2018) is een overzicht van lokale vraagstukken vanuit het perspectief van de bewoners, gegroepeerd naar thema en naar wijk/buurtniveau. Per gemeente in Nederland zou dit in het najaar 2017 beschikbaar moeten zijn, zodat de lokale politieke partijen erover in discussie kunnen gaan en in hun partijprogramma’s in plek geven.

Uiteindelijk moet deze inbreng vanuit de samenleving vorm krijgen in het collegeprogramma (beleidsagenda) voor de periode 2018-2022.

Het doel

Het doel van de BA2018 is dat in de raadsperiode van 2018-2022 de politieke partijen, vervolgens de raadsfracties en uiteindelijk de colleges van B&W uitvoering geven aan verbeteringen die de lokale samenleving beschrijft en benoemt.

Bewonersagenda 2018 - werkwijze

Het eindproduct

Het eindresultaat is een concrete lijst van vraagstukken (problemen, kansen en initiatieven), begin 2018. Deze lijst is input voor de lokale discussie rond de raadsverkiezing, voor collegevorming en voor de “digitale beleidsagenda”.
De vorm van de lijst kan divers zijn: een word-document, een spreadsheet, een PDF ervan, een website/pagina, een webapplicatie.

De lokale organisatie

Om per gemeente de BA2018 op te stellen is er behoefte aan een kleine groep lokaal betrokkenen als aanjager. Deze groep heeft kennis van de lokale situatie, coördineert de activiteiten, verzorgt de lokale promotie, ordent de verschillende input van vraagstukken en onderhoudt contact met de landelijke BA2018-organisatie. Dit kunnen raadsleden zijn, griffiemedewerkers, politieke partijen, actieve bewoners of een tijdelijke werkgroep van vertegenwoordigers hiervan.

In technische zin zorgt deze groep ook voor het lokaliseren van het formulier, beheer van communicatiekanalen, stroomlijnen van de ingediende voorstellen, terugkoppeling naar de indieners en vaststellen van de eindversie van de Bewonersagenda.

De werkwijze met FormDesk

De ICT-middelen kunnen per gemeente verschillend zijn. iRaad heeft ook een bruikbare toepassing beschikbaar, die is gemaakt met FormDesk. Dit is een universeel en betaalbaar formulierenprogramma, waarmee men ideeën makkelijk kan indienen en men niet gebonden is aan gemeentelijke systemen of websites.

Er zijn verschillende vormen mogelijk om helemaal zelf of met (gedeeltelijke) ondersteuning dit invoerkanaal per stad op te zetten. Probeer het demoformulier (na registreren).

Voorbeeld van een formulier

 

Meer informatie

Neem contact op met iRaad als u meer informatie over dit project wilt ontvangen.